مصرف صفر سبزیجات و میوه ها در نوزادان چیست؟

مصرف صفر سبزیجات و میوه ها در نوزادان چیست؟ به گزارش مستر لمون، خراسان رضوی طی تحقیق اخیر محققان بررسی های جمعیت شناختی و بهداشتی بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۰ را در مقیاس جهانی بررسی کردند تا روند مصرف صفر سبزیجات یا میوه در نوزادان را مشخص کنند.


بعد از ۶ ماهگی، نوزاد انسان رشد و تکامل سریعی را تجربه می کند، فرآیندهایی که شیر مادر به تنهایی برای آن کافی نیست. با شناسایی این که رژیم غذایی متنوع حاوی میوه ها و سبزیجات ضروری می باشد، صندوق کودکان سازمان ملل متحد مصرف صفر سبزیجات یا میوه را بعنوان معیار جدیدی برای ارزیابی تغذیه نوزادان و کودکان خردسال معرفی نمود.
مصرف صفر سبزیجات یا میوه چیست و چرا اهمیت دارد؟
معیار مصرف صفر سبزیجات یا میوه که در سال ۲۰۲۱ عرضه شد، نسبت کودکان ۶ تا ۲۳ ماهه را که در ۲۴ ساعت پیش از تحقیق هیچ سبزی یا میوه ای مصرف نکرده اند، آزمایش می کند.
نتایج تحقیقات قبلی نشان داده است که مصرف کم سبزیجات و میوه در این دوره حیاتی رشد، می تواند خطر مبتلا شدن به بیماری های غیر واگیر را بشدت افزایش دهد. با درک این موضوع، سازمان بهداشت جهانی و یونیسف مصرف صفر سبزیجات یا میوه را در بین ۱۰ عامل اصلی تعیین کننده خطر مرگ و میر در سراسر دنیا قرار داده است.
در حالیکه تحقیقات در مورد حداقل تنوع غذایی در کشورهای با درآمد کم و متوسط به صورت گسترده در دسترس می باشد، داده های مصرف صفر سبزیجات یا میوه از نظر تاریخی فقط به کشورهای با درآمد بالا و متوسط محدود شده است و کشورهای با درآمد کم و متوسط نادیده گرفته می شوند.


علاوه بر این، تاکنون، داده های در ارتباط با مصرف صفر سبزیجات یا میوه، حتی از کشورهای دارای امتیاز اقتصادی، موقتاً محدود شده است، بدون این که هیچ گونه ادبیاتی در مورد (افزایش یا کاهش) روند مصرف صفر سبزیجات یا میوه در طول زمان موجود باشد.
در تحقیق حاضر، محققان داده ها را از ۱۲۵ نظرسنجی جمعیت شناسی و سلامت بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۰ جمع آوری و گردآوری کردند. این نظرسنجی ها ۶۴ کشور را پوشش می دادند و بگونه ای ساختار یافته بودند که داده های محل سکونت، منطقه و کشور را نشان دهند.
این نظرسنجی اطلاعات را از راه پرسشنامه استاندارد عرضه شده به مراقب اصلی کودک (والد یا سرپرست) در مورد تنوع رژیم غذایی کودک در ۲۴ ساعت قبل جمع آوری کرد. اطلاعات در ارتباط با سن، تحصیلات، درآمد، قرار گرفتن در معرض رسانه ها و وضعیت شغلی اعضای کلیدی خانواده، بخصوص مادر و فرزند، برای تحلیل و بررسی جمع آوری شد.
محققان به صورت همزمان متغیرهای آب وهوایی مربوطه همچون دما، ارتفاع، بارندگی و پوشش گیاهی را جمع آوری کردند تا در دسترس بودن و قیمت میوه و سبزیجات را در نظر بگیرند. در نهایت، داده های زمانی، ازجمله این که آیا نظرسنجی در ماه های مرطوب یا خشک انجام شده است، جمع آوری شد، همه داده ها با استفاده از رگرسیون لجستیک چند متغیره تحلیل و بررسی شدند. این امر به محققان اجازه داد تا محرک های مصرف صفر سبزیجات یا میوه را در هر مقیاس جغرافیایی و زمانی مشخص کنند.


یافته های تحقیق
در سطح جهان، ۴۵.۷ درصد از همه کودکان ۶ تا ۲۳ ماهه در روز قبل میوه و سبزیجات مصرف نکرده بودند. این مقادیر تخمین های قبلی حداقل تنوع غذایی را تأیید و روشن می کنند که کشورهای آفریقای غربی و مرکزی (۵۶.۱ درصد) بدترین صدمه دیدگی را داشته اند. در مقایسه، آمریکای لاتین و دریای کارائیب بهترین شیوه های غذایی را نشان دادند و مصرف صفر سبزیجات یا میوه تنها در ۳۴.۵ درصد از کودکان پیدا شد.
داده های فصلی یک متغیر گیج کننده بود که در بعضی کشورها بدون همبستگی معنادار مصرف صفر سبزیجات یا میوه طی سال ها متفاوت بود. از ۳۸ کشوری که در تحلیل و بررسی های مصرف صفر سبزیجات یا میوه به مرور زمان گنجانده شده اند، ۱۶ کشور روند مثبت (کاهش مصرف صفر سبزیجات یا میوه در طول زمان)، هشت کشور روند منفی و ۱۴ کشور بین نظرسنجی ها بدون تغییر باقی مانده اند. از بین ۶۴ کشور مورد بررسی، پرو بهترین ارزش مصرف صفر سبزیجات یا میوه (تنها ۲۰ درصد) را نشان داده است.
تحلیل و بررسی ها نشان داد که سن مهم ترین خصوصیت در همه مناطق است؛ با افزایش سن، مصرف صفر سبزیجات یا میوه کاسته می شود.
در مقابل، سطح تحصیلات همبستگی اولیه برای مصرف صفر سبزیجات یا میوه در مادران بود، هر چه سطح تحصیلات مادر بالاتر باشد، مصرف صفر سبزیجات یا میوه در فرزندانش، صرف نظر از سن او، کمتر است. قرار گرفتن در معرض رسانه و وضعیت اشتغال مادران هم به صورت قابل توجهی ارزش مصرف صفر سبزیجات یا میوه را در فرزندانشان کم کرد.
ثروت و محل سکونت (روستایی در مقابل شهری) تعیین کننده نهایی مصرف صفر سبزیجات یا میوه بودند، خانواده های ثروتمندتر و ساکنان شهری به صورت مداوم سطوح پایین تر مصرف صفر سبزیجات یا میوه را نسبت به همتایان فقیرتر یا روستایی خود، صرف نظر از منطقه، نشان می دادند.
شرایط آب وهوایی، در حالیکه از نظر آماری مفهوم دار بود، دارای نسبت شانس نزدیک به یک بود که نشان دهنده تأثیرات اندک یا بدون تأثیر بر مصرف صفر سبزیجات یا میوه در مقایسه با ثروت، محل سکونت و خصوصیت های مادر است.


نتیجه گیری
این تحقیق نشان دهنده نخستین تحلیل و بررسی مصرف صفر سبزیجات یا میوه برای کشورهای کم درآمد و متوسط و نخستین تحقیق در مقیاس جهانی در مورد تغذیه نوزاد و کودک خردسال است. نتایج، ارتباط بین آموزش، قرار گرفتن در معرض چند رسانه و درآمد را بعنوان عوامل تعیین کننده اولیه مصرف صفر سبزیجات یا میوه در کودکان بوجود می آورد.
این یافته ها تصویر امیدوارکننده ای را ترسیم می کنند چونکه نشان می دهند که سیاست های مدیریتی در مقیاس منطقه ای و ملی می تواند مصرف صفر سبزیجات یا میوه را مطابق با پیشبینی های انجام شده برای حداقل تنوع غذایی کم کند یا حتی معکوس کند.
از راه تغییر سیاست ها میتوان به محیطی توانمند دست یافت، مانند مالیات بر غذاهای کمتر سالم و یارانه دادن به غذای سالم تر یا سیاست های دیگر جهت کمک به کاهش هزینه های غذایی خانوارهای فقیر که به علت شوک های اقتصادی، افزایش شدیدی در هزینه های غذا دارند.
فصلی بودن و آب وهوا بعنوان تأثیری ناچیز بر مصرف صفر سبزیجات یا میوه مشخص شد که نشان داده است ارتقای اقتصادی، برنامه های توسعه و سیاست های آموزشی محرک های اصلی در مبارزه با مصرف صفر سبزیجات یا میوه و اثرات مادام العمر آن بر سلامت افراد خواهند بود.
محدودیت قابل توجه این تحقیق این بود که نتوانست تنوع درون کشور را به تصویر بکشد. با وجود محدودیت ها، شاخص جدید مصرف صفر سبزیجات یا میوه ابزار مفیدی برای حمایت و نظارت بر کیفیت رژیم غذایی در بین کودکان خردسال است. مصرف سبزیجات و میوه جزء حیاتی رژیم غذایی کودکان خردسال است و ریزمغذی های مهمی را فراهم می آورد که از رشد و نمو سالم حمایت می کند.
یافته های این تحقیق در مجله جهانی بهداشت عمومی PLOS انتشار یافته است.
منابع

www.news-medical.net

www.deleciousfood.com

www.freshplaza.com
منبع:

1402/04/14
12:13:28
5.0 / 5
298
تگهای خبر: آموزش , برنامه , بیماری , تغذیه
مطلب مسترلمون را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۲
مستر لمون

مستر لمون


مستر لمون یا آقای لیمو : همه چیز درمورد غذا و فست فودmrlemon.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مستر لمون محفوظ است