در اولین نشست تخصصی هم اندیشی الزامات كارآفرینی و نوآوری در سلامت مطرح شد

لزوم هم افزایی در حوزه فناوری و ارائه ایده هایی جهت تقویت كارآفرینی

لزوم هم افزایی در حوزه فناوری و ارائه ایده هایی جهت تقویت كارآفرینی به گزارش مستر لمون اولین جلسه تخصصی ˮهم اندیشی الزامات كارآفرینی و نوآوری در سلامتˮ با تاكید بر موضوعاتی همچون لزوم توانمندسازی دانشجویان و تبدیل ایده به ثروت در دانشگاه ها، دستیابی به فهم مشترك در مورد مسایل مختلف نظام سلامت كشور، بررسی راهكارها و ارائه ایده های انتقادی برای تقویت كارآفرینی، اهمیت ارزش اجتماعی كسب و كارها در حوزه سلامت، هم افزایی واحدها در حوزه فناوری و شناخت كامل عرصه سلامت و توجه به تفاوت های آن در جهت تقویت كسب و كارهای نوین در این حوزه، برگزار گردید.


به گزارش مستر لمون به نقل از ایسنا، دكتر حسین وطن پور، رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در نخستین جلسه تخصصی "هم اندیشی الزامات كارآفرینی و نوآوری در سلامت" كه با همكاری مشترك معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی و جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی و با حضور مسئولان حوزه فناوری و كارآفرینی وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی و جهاد دانشگاهی برگزار شد، با اشاره به اهمیت مبحث كارآفرینی در حوزه سلامت، اظهار نمود: امروز ایجاد نشاط در فضای دانشجویی، توانمندسازی دانشجویان و تبدیل ایده به ثروت به یك لزوم تبدیل گشته و از انتخاب ما خارج است.
وی با اشاره به اینكه برگزاری این جلسه های تخصصی به هم اندیشی برای دستیابی به راهكارهایی جهت تسریع تحقق اهداف كمك می نماید، اظهار داشت: متاسفانه پژوهش و تحقیقات در كشور مسئله محور نبوده و اغلب در جهت رفع مشكلات جامعه نیست.
وطن پور با اشاره به طراحی پلت فرم توسعه ای در معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، اشاره كرد: بر طبق این طرح برای ارتقای جایگاه علمی كشور برنامه ریزی شده، باآنكه الان هم در بخش كیفیت تحقیقات رتبه اول منطقه را در اختیار داریم.
وی با اشاره به نقش اجتماعی پررنگ دانشگاه ها دراین زمینه، اظهار نمود: فارغ التحصیلان باید مهارت و توانایی كارآفرینی و كارفرمایی را كسب كنند. این در حالیست كه اغلب دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل، آغاز به كسب مهارت و توانمندسازی می كنند.
وطن پور با اشاره به اینكه دانشگاه ها نتوانسته اند در جهت رفع مسایل جامعه حركت كنند، اظهار داشت: در این جلسه ها باید در ارتباط با شناسایی راه كارهایی برای افرایش تاثیرگذاری دانشگاه ها در سطح جامعه، هم اندیشی نماییم.
رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت در خاتمه با اشاره به اینكه عرصه سلامت بازار پیچیده ای است، اظهار داشت: باید ابتدا شناخت وافی و كافی در ارتباط با سلامت پیدا كرده و سپس نسبت به راه اندازی كسب و كار موفق در این عرصه اقدام نماییم.

راه اندازی اولین" Crowd funding " جهاد دانشگاهی در آینده نزدیك
دكتر علیرضا بهرامی، رئیس جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی هم در این جلسه، با اشاره به اینكه روند كارآفرینی و نوآوری در كشور رو به رشد است، با اشاره به روند راه اندازی دوره های "ام بی ای سلامت" در جهاد دانشگاهی، اظهار نمود: تیم راه انداز این دوره و مدرسان دوره ام بی ای سلامت از پیش قراولان كارافرینی كشور هستند و تا به امروز پنج دوره "ام بی ای سلامت" را با موفقیت برگزار كرده اند كه مهمترین نتیجه آن تغییر دیدگاه و نگرش دانشجویان و فارغ التحصیلان نسبت به اشتغال در حوزه سلامت است.
وی با اشاره به اینكه عرصه كارآفرینی حوزه سلامت در بیمارستان ها مراكز درمانی است، اظهار داشت: ۸۰ تا ۹۰ درصد بودجه سلامت كشور در مراكز درمانی هزینه می شود، بدین سبب كارآفرینی بجای كارخانه در همین مراكز درمانی معنا پیدا می كند.
بهرامی با اشاره به نقش راهبری معاونت های پژوهشی دانشگاه ها در تقویت كارآفرینی، اظهار نمود: برگزاری نشست های هم اندیشی به همسان فهمی در این عرصه كمك زیادی می كند. به عبارت دیگر دستیابی به فهم مشترك درباب مسایل مختلف نظام سلامت كشور، دستیابی به راهكارهایی برای حل مسئله را تسریع می كند.
وی با انتقاد از تصمیم گیری و سیاستگذاری برای جامعه در پشت درهای بسته، اظهار داشت: مسایل مردم باید با حضور خود مردم مرتفع شود. در حوزه كارآفرینی و نوآوری هم باید از همفكری و هم اندیشی فعالین این حوزه استفاده گردد.
بهرامی همین طور با اشاره به ضررده بودن خیلی از بیمارستان های دانشگاهی به سبب مدیریت دولتی آنها، اظهار نمود: باید برای اصلاح و ساماندهی این شرایط راهكار ارائه داد. پیشنهاد بنده این است كه یكی از همین بیمارستان ها، تحت نظارت ریاست دانشگاه به صورت پایلوت به اساتید كارآفرین و نوآور سپرده شود تا بتوان با ارائه ایده های نو، مدیریت و اداره آنرا با كاهش هزینه ها و ارتقای كیفیت متحول كرد.
رییس جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی در خاتمه با اشاره به اینكه یكی از بالاترین پتانسیل های خیریه در كشور به حوزه و دانشگاه اختصاص دارد، اظهار نمود: در همین راستا در آینده نزدیك نخستین CROWDFUNDING جهاد دانشگاهی در امتداد حمایت و پشتیبانی از ایده های استارتاپی راه اندازی می شود.

اقتصاد دولتی مانع نوآوری در بخش های دولتی است
دكتر افشین زرقی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی در این جلسه با اشاره به اینكه حركت خوبی برای تحقق دانشگاه های نسل ۳ و ۴، كارآفرینی و تولید ثروت در دانشگاه های كشور شروع شده، اظهار داشت: اشتیاق برای تحقق كارآفرینی و نوآوری در دانشگاه ها زیاد است به شرطی كه برنامه ریزان و سیاستگذاران به درستی از آن استفاده كنند.
زرقی با اشاره به راه اندازی ۷۷ شركت دانش بنیان در دانشگاه و تبدیل دانشكده سابق ایمنی دانشگاه در شرق تهران به پارك علم و فناوری، اظهار نمود: شركت های اسپین اف شده از مراكز رشد دانشگاه در این پارك علم و فناوری فعالیت خواهند كرد. همین طور برای پشتیبانی از شركت ها، راه اندازی چندین شتاب دهنده خوب و صندوقی برای ارائه تسهیلات به كارآفرینان پیش بینی شده است.
وی مقدمه كارآفرینی را برگزاری نشست های هم اندیشی جهت بررسی راهكارها و ارائه ایده های انتقادی دانست و افزود: در همین راستا ستاد كارآفرینی دانشگاه برای تقویت حضور دانشجویان كارآفرین و ایده پرداز با اختصاص فضایی مناسب در كنار دانشگاه به راه افتاده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اهمیت سلامت برای كلیه اقشار جامعه، اشاره كرد: بزرگی سایز بازار سلامت، اقبال عمومی به مسایل سلامت و عدم مداخله قیمت بعضی از موضوعاتی است كه ورود كسب و كارهای جدید، كارافرینانه و نوآورانه را در این بازار پررنگ تر می كند.
وی با انتقاد از نقش كمرنگ بخش خصوصی در حوزه سلامت، اشاره كرد: ۸۰ درصد كارخانجات داروسازی در كشور ما دولتی یا خصولتی بوده و بزرگترین بیمارستان های كشور و همین طور اقتصاد سلامت ما دولتی است كه این مسئله مانعی برای تقویت كارآفرینی و نوآوری است.
این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به پتانسیل صادراتی بالای حوزه سلامت، اظهار داشت: چونكه كشورهای منطقه سواد و توان سلامت كشور ما را قبول دارند، فرصت و پتانسیلی كه در سایر حرفه ها كمتر دیده می شود.
زرقی با اشاره به راه اندازی اتاق تكنولوژی و فناوری در بعضی از بیمارستان های دانشگاه، اظهار داشت: این طرح با هدف تعامل مثبت بین پزشك و فناور برای ارائه ایده های كاربردی و دستیابی به تفاهم و درك متقابل بین این دو گروه اجرا شده است.
وی با استقبال از پیشنهاد پایلوت یك بیمارستان برای اداره به شیوه نوآورانه و كارآفرینانه، اظهار نمود: بیشتر بیمارستان های بزرگ از تراز منفی برخوردار می باشند كه علت اصلی آن ارائه خدمات سوبسیدی به مردم است.
زرقی با اشاره به لزوم تدوین مدل اقتصادی مناسب برای بیمارستان ها و مراكز درمانی، اشاره كرد: دانشگاه از پیشنهادات مناسب مدلهای اقتصادی فناور و بهره ور استقبال می كند، البته پیشنهادات باید در چارچوب بسته های اقتصادی جامع ارائه شده و جنبه عملیاتی و اجرایی داشته باشد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه در خاتمه با اشاره به اینكه اقتصاد دولتی مانع نوآوری در بخش های دولتی همچون بیمارستان های دانشگاهی است، اشاره كرد: اگر پیشنهادات در چارچوب بسته های جامع و كامل ارائه شود، مطمئنا در شورای فناوری دانشگاه بررسی خواهد شد.

۱۵ درصد تیم های استارتاپی و فناور جهاد دانشگاهی در حوزه سلامت فعالیت می كنند
بر اساس این گزارش، همین طور حسین بختیاری، معاون تجاری سازی و امور پاركها و مراكز رشد جهاد دانشگاهی در این جلسه با اشاره به فعالیت حدود ۷۰۰ تیم، استارتاپ، واحد فناور و شركت در مجموعه جهاد دانشگاهی، اظهار داشت: حدود ۱۵ درصد آنها در حوزه سلامت فعالیت می نمایند كه در این میان حدود ۳۰ درصد واحدهایی كه دانش بنیان شده اند در حوزه سلامت هستند و این نشان دهنده بار دانشی بالاتر حوزه سلامت نسبت به سایر حوزه هاست.
وی با اشاره به برخی تفاوت های بین حوزه سلامت با سایر حوزه ها مانند نیاز به نیروی انسانی متخصص و تجهیزات در كنار هم برای تحقق كارافرینی، اظهار نمود: تعامل پایین تر فعالین حوزه سلامت با سایر حوزه ها و تعصب آنها نسبت به دانش فردی، نقطه ضعفی است كه باید اصلاح گردد.
بختیاری با تاكید بر اهمیت ارزش اجتماعی كسب و كارها در حوزه سلامت، اظهار نمود: كارآفرینی اجتماعی در حوزه سلامت محسوس تر بوده و كارآیی بیشتری دارد.

حركات حساب نشده و غیركارشناسی به هدررفت منابع كشور منجر می شود
دكتر حمیدرضا مقیمی، مدیر فناوری دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با اشاره به اینكه باید در زمینی سرمایه گذاری كرد كه مستعد باشد، اظهار داشت: عدم رعایت این اصل دلیل عمده شكست های استارتاپی است.
وی با اشاره به اینكه مراكز رشد دانشگاه تنها در موضوعات دارای ظرفیت و پتانسیل لازم راه اندازی می شود، با اشاره به بروز و ظهور تب موضوعاتی در كشور طی سال های اخیر، اظهار داشت: تب نانوفناوری، تب بیوتكنولوژی، تب فناوری بعضی از این نمونه هاست كه باید به آن توجه شده و در این راه حساب شده و بدون جوزدگی حركت كرد.
مقیمی نبود تیم مناسب را از علل شكست استارتاپها دانست و اظهار داشت: حركات حساب نشده و غیركارشناسی به هدررفت منابع كشور منجر می شود.
مدیر فناوری دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با تاكید بر لزوم هم افزایی در حوزه های مختلف فناوری و كارآفرینی، اشاره كرد: یكی از نتایج جلسه امروز می تواند هم افزایی و همكاری در امور و پیش گیری از موازی كاری در حوزه فناوری سلامت باشد و در این راستا معاونت تحقیقات دانشگاه و جهاد دانشگاهی می توانند بعنوان دو بازوی قوی و فناور به رشد دانشگاه كمك كنند.

بخشی از بودجه دانشگاه به آموزش، پیشگیری و ترویج خودمراقبتی اختصاص یابد
همچنین فرج حسینیان، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی با تاكید بر اهمیت حوزه پیشگیری و آموزش همگانی در امتداد ارتقای سطح سواد سلامت جامعه، اظهار نمود: قسمتی از برنامه ها و بودجه ها باید به مبحث آموزش، پیشگیری و ترویج خودمراقبتی اختصاص پیدا كند.
وی در این رابطه پیشنهاد كرد كه در حوزه فناوری و كارآفرینی به مبحث آموزش و تقویت استارتاپ های آموزشی در جهت ارتقای فرهنگ و سطح سواد سلامت جامعه خصوصاً كودكان توجه بیشتری شده و ظرفیت و پتانسیل خاصی به این مساله اختصاص داده شود.

كاهش هزینه های سلامت از مهمترین ماموریت های كارآفرینی در كشور است
به گزارش مستر لمون به نقل از ایسنا همین طور دكتر نادر جهانمهر با اشاره به علل شكست استارتاپها در حوزه سلامت، یكی از علل ریشه ای این مسئله را عدم شناخت صحیح حوزه و عرصه سلامت و تفاوت آن با سایر عرصه ها دانست و اظهار داشت: در عرصه سلامت ارزش از نیاز سرچشمه می گیرد.
وی بار بیماری های مختلف در حوزه سلامت كشور را مصداق این نیاز و مشكلات عنوان نمود و افزود: همه این ها نشانه هایی برای لزوم ورود به حوزه های ارائه خدمت مورد نیاز وزارت بهداشت و همین طور ورود كارآفرینان برای ایجاد كسب و كار و نوآوری است.
جهانمهر در ادامه بالا بودن تقاضا در مقایسه با عرضه، رقابت انحصاری و محدودیت ورود و خروج در بازار سلامت را بعضی از نكات مهم و قابل بحث و از تفاوت های بازار سلامت با سایر حوزه ها دانست.
مدیر گروه مدیریت سیاستگذاری و اقتصاد سلامت دانشگاه با اشاره به اینكه معیار بازار سلامت سوددهی نیست و غیرانتفاعی بودن در آن بسیار پرنگ است، با اشاره به كسری بودجه و تراز منفی در خیلی از بیمارستان های دولتی، اظهار داشت: اگر غیراز این بود، تمام بیمارستان ها باید تعطیل می شدند ولی اینگونه نیست، چونكه از حمایت دولتی برخوردار می باشند.
وی با اشاره به افزایش شدید هزینه های حوزه سلامت در بازار داخلی و جهانی، این مسئله را یك نشانه روشن برای فعالان حوزه كارآفرینی دانست و اظهار داشت: در دنیا سرمایه گذاری بالایی در حوزه سلامت می شود ولی همین هزینه های بالا به خصوص در بخش نیروی انسانی گاها دردسرساز است.
مدیر گروه مدیریت سیاستگذاری و اقتصاد سلامت دانشگاه با اشاره به افتتاح آزمایشگاه جامع در دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی در آینده نزدیك، اظهار داشت: بخش اعظم این آزمایشگاه روبوتیك بوده و نیاز بالایی به نیروی انسانی ندارد و از این طریق می توان حجم زیادی از تقاضا را بدون استفاده از نیروی انسانی پاسخ داد.
جهانمهر در ارتباط با بسترهای استارتاپی و كارآفرینی در حوزه سلامت، با اشاره به صف واردكنندگان دارو و تجهیزات پزشكی پشت درهای وزارت بهداشت، اظهار نمود: مكانیزمی برای مدیریت این شرایط وجود ندارد، درحالیكه با راه اندازی استارتاپهای مرتبط برای فیلترینگ این شرایط جهت ارزیابی فناوری های سلامت و جلوگیری از ورود داروها و تجهیزات پزشكی غیراثربخش می توان به مدیریت و بهبود این شرایط كمك كرد.
مدیر گروه مدیریت سیاستگذاری و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی در خاتمه یكی از مهمترین ماموریت های كارآفرینی را كاهش هزینه های سلامت در كشور دانست و اظهار داشت: در این حوزه فعالیت و تاسیس استارتاپ ها در تمامی بخش های نظام سلامت بسیار اثرگذار خواهد بود.

تجویز یك نسخه واحد كارافرینانه در سیستم پیچیده سلامت امكانپذیر نیست
در آخر نشست دكتر سالار ارزیده، معاون آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی بعنوان واحد برگزاركننده این جلسه هم اندیشی، ضمن جمع بندی مباحث مطرح شده در نشست، با اشاره به تاریخچه برگزاری و راه اندازی دوره Health MBA برای نخستین بار در این واحد و استقبال سایر دانشگاه ها از راه اندازی این دوره، عنوان كرد: همواره سوالاتی در ارتباط با تفاوت "ام بی ای سلامت" با "ام بی ای" در سایر حوزه ها وجود دارد كه فلسفه برگزاری اینگونه نشست های هم اندیشی برای پاسخ به این سوالات و همین طور سوالات كلیدی مانند تعریف ارزش در حوزه سلامت و تفاوت كارآفرینی و نوآوری در عرصه سلامت در مقایسه با سایر حوزه هاست.
وی با اشاره به اینكه بازار سلامت شبیه بقیه بازارها نیست، اظهار داشت: كسب و كار در حوزه سلامت با ادبیات و مفاهیم بازار رقابتی كامل اداره نمی گردد و بطور قطع با سایر بازارها متفاوت می باشد.
ارزیده بازار بیمه سلامت را از حوزه هایی دانست كه هنوز نوآوری و مدلهای جدید كسب و كار وارد آن نشده و افزود: سازمان های بیمه گر ما بزرگترین هزینه های سلامت را دارند ولی به سبب ساختار بیشتر دولتی، چابكی بالایی ندارند.
معاون آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی با اشاره به بازار بزرگ و متنوع سلامت در كشور، اظهار داشت: در این راستا بستر و شرایط برای حضور و فعالیت استارتاپ ها در عرصه پزشكی و حتی حوزه ارائه خدمات غیرپزشكی مهیاست.
وی با اشاره به یكی از تفاوت های ماهیتی حوزه سلامت، اظهار داشت: سلامت كالای عمومی بوده و كشش ناپذیری قیمتی در حوزه سلامت مسئله ای جدی و قابل بررسی است.
معاون آموزشی جهاد دانشگاهی با اشاره به اینكه در سیستم پیچیده سلامت بویژه در كشور ما تجویز یك نسخه واحد كارافرینانه كارساده ای نیست، اشاره كرد: جهت دستیابی به چاره مناسب باید عرصه سلامت را به درستی شناخته و با تحلیل درست مبحث راهكارهای كارآمد ارائه نماییم.
ارزیده در خاتمه با اشاره به اینكه گاهی تغییرات اثربخش از استارتاپ ها شروع می شود، افزود: این سلسله نشست ها با هدف تقویت و بلوغ مبحث كارآفرینی در حوزه سلامت و همین طور استخراج برنامه های عملیاتی و كاربردی تداوم خواهد یافت.1398/10/18
18:52:57
5.0 / 5
4322
تگهای خبر: آموزش , برنامه , بیماری , بیمه
مطلب مسترلمون را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
مستر لمون

مستر لمون


مستر لمون یا آقای لیمو : همه چیز درمورد غذا و فست فودmrlemon.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مستر لمون محفوظ است