همزمان با روز بهورز تشریح شد

۳۱هزار بهورز، مسوول مراقبت های اولیه سلامت در روستاها

۳۱هزار بهورز، مسوول مراقبت های اولیه سلامت در روستاها مستر لمون: مدیر گروه نیروی انسانی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با اشاره به خدمات گسترده بهروزان در امتداد کاهش فاصله میان فاکتورهای سلامت در شهر و روستا، درعین حال توضیحاتی درباره ی وضعیت استخدامی بهورزان ارائه نمود.


دکتر محمدرضا رهبر در گفت و گو با ایسنا، همزمان با روز بهورز با اشاره به شعار این روز در خصوص «بهورز؛ تضمین کننده سلامت و امنیت اجتماعی مردم روستا»، اظهار داشت: هم اکنون تعداد ۳۱ هزار و ۱۴۸ بهروز در کشور فعال می باشند اما طبق طرح گسترش، برای رسیدن به شرایط ایده آل می بایست ۴۳ هزار و ۱۲۸ بهورز داشته باشیم. البته همین تعداد بهورز موجود بیش از ۹۸ درصد روستاهای کشور را تحت پوشش دارند و روستاهای باقی مانده، روستاهایی با جمعیت خیلی کم و پراکندگی بالا هستند.
شاخص ۹۸ درصدی دسترسی به مراقبت سلامت اولیه در ایران وی ادامه داد: عدد ۹۸ درصد شاخص از نظر آمار دسترسی به مراقبت های سلامت اولیه در مقایسه با سایر کشورها شاخص بالایی است و این درحالی است که پهنه جغرافیایی ایران بسیار گسترده است و بهورزان مراقبت اولیه سلامت را به این جمعیت ارائه می دهند.
جزئیاتی از اجرای "طرح گسترش" در نظام بهداشتی وی درباره ی "طرح گسترش"، توضیح داد: این طرح ساختار نظام شبکه را مشخص می کند و می گوید درقالب یک سطح بندی خدمت، چه تعداد از واحدهای ارائه خدمت در چه نقاطی باید مستقر شوند و چه پرسنلی باید در آنجا باشند تا خدمت در قالب نظام ارجاع به مردم ارائه شود. نخستین سطح ارائه خدمت در "طرح گسترش" خانه های بهداشت در مناطق روستایی و پایگاه های سلامت در مناطق شهری هستند. در سطح دوم ارائه خدمات مراکز جامع خدمات سلامت روستایی، شهری و شهری_روستایی قرار دارند. در خانه های بهداشت بهورزان و در پایگاه های شهری مراقبین سلامت فعال می باشند. در مراکز جامع خدمات سلامت علاوه بر بهورز یا مراقب سلامت، پزشکان و اعضای تیم سلامت شامل ماما، مراقب سلامت، کارشناس بهداشت محیط، کارشناس بهداشت حرفه ای، کارشناس سلامت روان و دندانپزشک هم مستقر هستند. در سطح سوم ارائه خدمات، خدمت تخصصی در کیلنیک تخصصی و بیمارستان ارائه می شود. حوزه معاونت بهداشت مسئول انجام " طرح گسترش" در سطح اول و دوم ارائه خدمات است.
دکتر رهبر، افزود: سند تقویت نظام شبکه یک سند عملیاتی برای تقویت شبکه بهداشتی است که قسمتی از سند در مولفه های گسترش تبیین شده و برخی مولفه ها مانند افزایش پوشش خدمات، نظام پرداخت، ارتقای نیروی انسانی، ارتقای مشارکت مردمی و... مربوط به ارتقای فرایندها است. سند تقویت نظام شبکه نگاهی برای تقویت ساختار نظام شبکه و تقویت عملیات برای بهبود دسترسی، عملکرد و بهبود شاخص ها است.
او درباره ی خدماتی که بهروزان به جمعیت تحت پوشش خود ارائه می دهند، اشاره کرد: مراقبت بیماری واگیر و غیرواگیر، سلامت خانواده و جمعیت، سلامت محیط و کار، بهداشت دهان و دندان و سلامت روان، مراقبت دوران بارداری، واکسیناسیون و... در سطح یک ارائه خدمت توسط بهورزان به آحاد مردم ارائه می شود.
۱۸ هزار خانه بهداشت فعال در سراسر کشور وی درباب تعداد خانه های بهداشت فعال در سطح کشور، اظهار داشت: حدود ۱۸ هزار خانه بهداشت فعال در کشور داریم. در حال حاضر بسته به میزان جمعیت روستا، هر خانه بهداشت با تعدادی بهورز فعال است. بطور معمول یک جمعیت کمتر یا برابر هزار نفر با یک بهورز قابل پوشش است، البته با شمار بهورزان فعلی، ما بیش از یک بهورز به ازای هر هزار نفر جمعیت داریم که ارائه خدمت کنند.
وضعیت استخدامی بهورزان چگونه است؟ مدیر گروه نیروی انسانی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در پاسخ به این پرسش که آیا بهورزان از امنیت شغلی برخوردار هستند؟، بیان کرد: در بین رده های مختلف نیروی انسانی از نظر شاخص ها، بهورزان بهترین و بالاترین امنیت شغلی را دارند؛ برای اینکه درصد نیروهای رسمی ما در بهروزان بیشتر است. سیستم سلامت تلاش می کند بهورزی که در روستا ساکن است از ابتدا استخدام رسمی یا پیمانی باشد؛ بدین سبب این افراد امنیت شغلی بالایی دارند و قراردادهایشان دولتی و استخدام رسمی است. تعداد افراد قراردادی در بین بهروزان کمتر است. حالا از ۳۱ هزار و ۱۴۸ نفر بهورز فعال در زمینه سلامت ۲۶ هزار و ۷۴۸ نفر استخدام رسمی و پیمانی هستند و تعداد افراد قرارداد کار معین نیز ۴۴۰۰ نفر است.
او اشاره کرد: مجوزهای استخدامی بوسیله سازمان امور اداری استخدامی به وزارت بهداشت اعطا می شود ولی همیشه زمانی که مجوز داده شده است از آنجا که ایجاد دسترسی به خدمات در نقاط روستایی در اولویت بوده است بیشترین تعداد استخدام را به بهورزان اختصاص داده ایم که دلیل این کار به چند سیاست باز می گردد.
سیاست های وزارت بهداشت در جذب بهورز وی ادامه داد: سیاست اول ایجاد دسترسی برای مناطق محروم و روستایی است. سیاست دوم این است که ما در شهر امکان بهره برداری از بخش خصوصی برای ارائه خدمات را داریم ولی در روستا این امکان کمتر است؛ بدین سبب تلاش ما این است که از نیرویی در روستا استفاده نمائیم که استخدام دولت باشد و در قالب قرارداد رسمی و پیمانی این کار را انجام می دهیم.
دکتر رهبر درباره ی خدماتی که بهورزان در دوره شیوع کووید ۱۹ ارائه کردند، اشاره کرد: بهورزان به عنوان عامل اصلی برای پیش گیری از کرونا فعالیت کردند. در روستا مردم به شکل مراقبت فعال خدمات دریافت می کنند و آحاد مردم روستا به بهورز و خانه بهداشت دسترسی دارند به همین علت بهورز این امکان را داشته است که درباره ی کووید۱۹ آموزش های اولیه لازم را به مردم عرضه نماید. در وهله دوم غربالگری شفاهی یا عملی (انجام تست) مردم روستا از نظر مبتلاشدن به کووید۱۹ انجام می گرفت. با دسترسی بهورزان در ابتدای اپیدمی کرونا تقریباً همه جمعیت های روستایی آموزش داده شدند. بخش سوم فعالیت بهورزان در حوزه کرونا این بود که تمهیداتی بیندیشند که افراد مبتلا، در قرنطینه قرار گیرند و کاری کنند که انتقال ویروس به سایرین رخ ندهد. بخش چهارم فعالیت بهروزان بازدید از اماکن برای پیشگیری و کنترل فضاها بوده است. اساسا بهورزان با این فعالیت ها تا حد زیادی اپیدمی را کنترل کرده و بار مبتلاشدن را کاهش دادند و در نتیجه از فشار به سیستم بهداشتی و درمانی کاسته اند.
درخشش نام "بهورز" در ادبیات علمی سلامت جهانی وی با اعلان اینکه بهورزان یکی از مهم ترین رده های نیروی انسانی در نظام شبکه سلامت کشور هستند، اظهار داشت: این افراد در گستره تمام روستاها در حال ارائه خدمات هستند. بهورزان به حدی در فاکتورهای سلامت روستایی موثر بودند که سازمان بهداشت جهانی، بهورزان ایران را به عنوان یک نمونه از ارائه دهندگان خدماتِ چند پیشه در دنیا معرفی کرده است. در منابع مختلفی که در سازمان بهداشت جهانی انتشار یافته است، از بهورز با همین اسم، نام برده شده است. در واقع بهورز در ادبیات علمی سلامت جهان، با همین اسم بهورز شناخته می شود. ایران یکی از منحصربه فردترین کشورهایی است که با به کارگیری بهورز موفق به ارائه بیش از ۹۸ درصد از خدمات مراقبت اولیه سلامت شده است.
او اشاره کرد: بهروزان عجین شده با کار و زندگی مردم و برخواسته از نهاد روستا هستند. این افراد بومی روستا انتخاب می شوند که عمیقا مسائل فرهنگی و رفتار اجتماعی را می شناسند و با مردم یار و یاور هستند. بهورزان باهوش ترین و آماده ترین افراد برای اجرای خدمات هستند. این افراد قدرت توانمندسازی جامعه نگر و ارتقای مشارکت های برون بخشی دارند یعنی می توانند از نهادهای روستایی در امتداد کنترل عوامل خطر روستا بهره گیرند. به عنوان مثال می توانند طرح بهداشت کشاورزی را با مشارکت جهاد کشاورزی در روستا اجرا کنند.
بهورز؛ عامل کاهش فاصله میان فاکتورهای سلامت شهر و روستا وی ادامه داد: بر این اساس است که در منابع مختلف قید شده است که بهورزان نقش موثری در ارتقای امید به زندگی، کاهش مرگ مادران باردار، بهبود وضعیت سلامت و شاخص بیماریها در ۴۰ سال اخیر و... را داشته اند. سازمان بهداشت جهانی معتقد می باشد بهبود فاکتورهای سلامت در روستاهای ایران و کاهش فاصله میان فاکتورهای سلامت در شهر و روستا ناشی از فعالیت بهورزان است.
او درباره ی نظام آموزش بهورزی کشور، بیان کرد: این نظام متفاوت از نظام آموزش رسمی و عادی است. بهورزان در یک نظام آموزشی مبتنی بر شرح وظیفه تربیت می شوند. یعنی دقیقا در یک دوره دو ساله آن چیزی را آموزش می بینند که وظیفه آنها است. بطورمثال خدمات مبارزه با بیماریهای خاصی در سیستم سلامت طراحی می شود و حوزه معاونت بهداشت که مسئول تربیت بهورزان است دقیقا همین خدمات را به آنها آموزش می دهد و بر این اساس کارایی بهورز بالا می رود.
منبع:

1401/06/12
10:30:15
5.0 / 5
141
تگهای خبر: آموزش , بیماری , پزشك , خدمات
مطلب مسترلمون را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
مستر لمون

مستر لمون


مستر لمون یا آقای لیمو : همه چیز درمورد غذا و فست فودmrlemon.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مستر لمون محفوظ است