به بهانه روز جهانی اهداكنندگان خون؛

خون ایرانی سالم تر از آمریكایی، ۲ ۱میلیون اهدای خون در كشور

خون ایرانی سالم تر از آمریكایی، ۲ ۱میلیون اهدای خون در كشور مستر لمون: بررسی ها نشان می دهد، خطر انتقال عفونت های هپاتیت B و C و همینطور HIV به دنبال انتقال خون در ایران به صورت مفهوم داری از آمریكا كمتر است و در سطح كشورهای اروپایی قرار دارد.


به گزارش مستر لمون به نقل از مهر، روز جهانی اهدا كننده در تقویم رسمی سازمان جهانی بهداشت، بعنوان یكی از روزهای مصوب در برنامه های این سازمان قرار دارد. این روز، بهانه ای است تا ضمن توجه به اهمیت اهدای خون، از افرادی كه داوطلبانه خون شان را در رگ های همنوعان خود تزریق می كنند، تقدیر شود.پیشنهاد تاسیس روز جهانی اهدا كنندهپنجاه و هشتمین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت با تاكید بر قطعنامه WHA۲۸.۷۲ كه دولت ها را به توسعه مركز خدمات خون ملی بر پایه اهدای خون داوطلبانه و بدون چشمداشت ترغیب می كند، و با عنایت به گزارش سلامت خون سازمان جهانی بهداشت كه نسبت به بحران كمبود خون و محصولات خونی مزمن خصوصاً در كشورهای با درآمد پایین و متوسط اخطار می دهد، و با عنایت به اهمیت پیشگیری از انتقال HIV و سایر پاتوژن های قابل انتقال با استفاده از تزریق خون و محصولات خونی ناسالم كه نیاز به جمع آوری خون از اهدا كنندگان با خطر پایین دارد. و اهمیت نقش بنیادین اهدای خون داوطلبانه و بدون چشمداشت در تامین خون سالم و كافی كه تمام نیازهای بیماران را پوشش دهد، توافق می كند كه روز جهانی اهدا كننده هر ساله در ۱۴ ژوئن مورد پاسداشت قرار گیرد.بر همین اساس، سازمان جهانی بهداشت از كشورها می خواهد كه در ارتقاء و حمایت جشن سالانه روز جهانی اهدا كننده كوشا باشند. سیستم های جذب و حفظ اهدا كنندگان داوطلب را بدون چشمداشت و با معیارهای دقیق جهت انتخاب اهداكنندگان تولید و ارتقاء دهند. ضمن اینكه از كشورها می خواهد قوانینی را جهت از بین بردن اهدای پولی جز در مواقع لزوم های پزشكی و آن هم با رضایت آگاهانه دریافت كننده، وضع نمایند.منابع مالی كافی را برای تولید و توسعه مراكز خدمات اهدای خون با كیفیت فراهم نمایند. همكاری های چندگانه را میان ورزا دولتی، مركز خدمات خون، سازمان های غیردولتی، جوامع مدنی و رسانه ها در جهت تقویت اهدای خون بدون چشمداشت ارتقاء دهند. استفاده صحیح بالینی از انتقال خون را تضمین نماید، چون كه عدم مصرف صحیح خون سبب كاهش ذخایر خونی و تولید نیاز به اهدای پولی می گردد. و از اجرای كامل یك برنامه ملی و پایدار خون با سیستم های بازرسی مناسب حمایت كنند.تعهد و حمایت دولت جهت تدوین یك برنامه ملی خون جامع كه در برگیرنده سیستم های مدیریت كیفیت، چارچوب قانونی سیاست سلامت خون و منابع كافی باشد. ساماندهی، مدیریت و دارا بودن ساختارهای مناسب جهت داشتن یك برنامه پایدار انتقال خون، دسترسی عادلانه به خون و محصولات خونی، آزمایشات مناسب و فرآوری تمام خون ها و محصولات خونی، استفاده بالینی صحیح از خون و محصولات خونی، تولید فرآیندهای كیفیت جهت سیاستگزاری درباره سلامت و كفایت خون بر مبنای ملاحظات اخلاقی، شفافیت، ارزیابی نیازهای ملی، شواهد علمی و تحلیل ضرر و منفعت، اشتراك گذاری اطلاعات در سطح ملی و بین المللی جهت شفاف نمودن پایه های علمی، اقتصادی و اجتماعی تصمیمات سیاست ملی در رابطه با سلامت و كفایت خون، و...، از دیگر مباحث مطرح شده در جهت توجه به مقوله مدیریت خون و فرآورده های خونی است.همچنین، سازمان جهانی بهداشت از دبیركل می خواهد كه با سایر سازمان های فعال در سیستم سازمان ملل، سازمان چندجانبه و دوجانبه و سازمان های غیر دولتی در جهت ارتقاء روز جهانی اهدا كننده همكاری كند. با سایر سازمان های مرتبط جهت حمایت كشورهای عضو و تقویت ظرفیت غربالگری خون های اهدایی برای بیماری های عفونی جهت تضمین سلامت خون های جمع آوری و تزریق شده، فعالیت كند.هرساله كشورها روز ۱۴ ژوئن را به مناسبت روز جهانی اهدا كننده خون جشن می گیرند. این مراسم جهت تقدیر از اهدا كنندگان داوطلب و بدون چشمداشت مالی به علت اعطای هدیه نجات بخش خون توسط آنان و در جهت افزایش آگاهی ها به نیاز به اهدای خون مستمر جهت تضمین كیفیت، سلامت و در دسترس بودن خون و محصولات خونی برای بیماران نیازمند است.دكتر بشیر حاجی بیگی سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: انتقال خون و محصولات خونی، سالانه جان میلیون ها نفر را نجات می دهد، همینطور به بیمارانی كه در شرایط تهدید كننده زندگی قرار دارند، كمك می نماید كه زندگی با كیفیت تری داشته باشند و در مواقع جراحی ها و شرایط پیچیده پزشكی به كمك می آید. همینطور انتقال خون نقش حیاتی و كلیدی در مراقبت های مادر و كودك و در طول پاسخ های اضطراری به فجایع طبیعی و بحران های انسان ساز ایفا می كند.وی معتقد است؛ داشتن یك مركز خدمات انتقال خون كه دسترسی به خون و محصولات خونی سالم را به میزان كافی برای بیماران فراهم آورد، یك عنصر كلیدی در سیستم های سلامت كارآمد است. تأمین خون كافی فقط با استفاده از اهدای مستمر و داوطلبانه اهداكنندگان خون بدون چشمداشت مالی فراهم می گردد. باآنكه در خیلی از كشورها، مراكز انتقال خون با چالش تأمین خون كافی در دسترس و همینطور تضمین سلامت و كیفیت آن مواجهند.تمركز و اهداف كمپین امسالموضوع كمپین امسال، اهدای خون بعنوان یك اقدام در جهت همبستگی و اتحاد است. كمپین امسال بر ارزش های انسانی نوع دوستی، احترام، یكدلی و مهربانی تاكید دارد كه سیستم های اهدای خون داوطلبانه و بدون چشمداشت مالی را برجسته و با اهمیت می كند. كمپین امسال بنا دارد تا داستان های افرادی را كه زندگیشان با استفاده از اهدای خون نجات پیدا كرده است را برجسته نماید، تا از این طریق اهدا كنندگان مستمر جهت ادامه اهدای خون تهییج شوند و انسان های سالمی كه تاكنون اقدام به اهدای خون ننموده اند، خصوصاً جوانان به این امر تشویق شوند.- تجلیل و تقدیر از افادی است كه خون اهدا می كنند و سایر افرادی را كه تاكنون اقدام به اهدای خون نكرده اند را به این امر تشویق می كنند.- افزایش آگاهی ها نسبت به این امر كه اهدای خون یك عمل نوع دوستانه است كه برای تمام جامعه مفید می باشد و تأمین خون كافی تنها با استفاده از اهدای مستمر داوطلبانه و بدون چشمداشت مالی، تضمین می گردد.- برجسته كردن نیاز به اهدای خون متعهدانه در طول سال جهت تأمین خون كافی و رسیدن به خودكفایی ملی است.- جلب كردن توجهات به اهدای خون بعنوان تجلی مشاركت اجتماعی در سیستم های سلامت و اهمیت مشاركت اجتماعی در حفظ تأمین خون سالم، كافی و پایدار- ارتقاء ارزش های اجتماعی اهدای خون در تقویت همبستگی جامعه و انسجام اجتماعی و تشویق مردم به توجه به دیگری و ساختن یك جامعه مسئول- ارتقاء همكاری های بین المللی و اطمینان از انتشار و اجماع بر اصول اهدای داوطلبانه و بدون چشمداشت مالی و افزایش سلامت و در دسترس بودن خونروز جهانی اهداكنندگان خون«كارل لنداشتاینر» برنده جایزه نوبل پزشكی سال كشف گروه های خونی ۱۹۳۰ است كه این جایزه را به علت ABO اصلی و تكمیل سیستم گروه بندی دریافت كرد. او نشان داد كه در صورت تركیب و آمیختن خون های گروه های متفاوت با همدیگر، حركت گلبول های قرمز خون كه حامل اكسیژن اند كند می گردد و اثرهای مرگباری به دنبال دارد. اهمیت این كشف به گونه ای است كه سالروز تولد این دانشمند به نام روز جهانی اهدا كننده خون (WBDD) نامگذاری شده است.ابتكار تجلیل از اهداكنندگان خون از سال ۲۰۰۴، با پشتیبانی بعضی از سازمان های جهانی مانند سازمان جهانی بهداشت، فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر، انجمن بین المللی انتقال خون و فدراسیون بین المللی سازمان های اهدای خون شكل گرفت. از آن به بعد هر سال در روز ۱۴ ژوئن مراسمی ویژه با حضور نمایندگان كشورها و اهدا كنندگان برگزیده به میزبانی یكی از كشورها برگزار می گردد. همزمان با این روز در اغلب كشورهای دنیا، این روز گرامی داشته می گردد و برنامه هایی را برای تقدیر از اهدا كنندگان خون برگزار می كنند.همچنین در ماه می ۲۰۰۵ میلادی وزرای بهداشت كشورهای جهان در پنجاه و هشتمین مجمع بهداشت جهانی بیانیه مشتركی را در زمینه تعهد و پشتیبانی از اهدای خون داوطلبانه به امضا رساندند و در قطعنامه ای روز ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن) بعنوان روز جهانی اهدا كنندگان خون نامگذاری گردید.ابتكار تجلیل از اهداكنندگان خون از سال ۲۰۰۴، با پشتیبانی بعضی از سازمان های جهانی مانند سازمان جهانی بهداشت، فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر، انجمن بین المللی انتقال خون و فدراسیون های بین المللی سازمان های اهدای خون شكل گرفت. از آن به بعد هر سال در روز ۱۴ ژوئن مراسمی ویژه با حضور نمایندگان شورها و اهدا كنندگان برگزیده به میزبانی یكی از كشورها برگزار می گردد. همزمان با این روز در اغلب كشورهای دنیا، این روز گرامی داشته می گردد و برنامه هایی را برای تقدیر از اهدا كنندگان خون برگزار می كنند.همچنین در ماه می ۲۰۰۵ میلادی وزرای بهداشت كشورهای جهان در پنجاه و هشتمین مجمع بهداشت جهانی بیانیه مشتركی را در زمینه تعهد و پشتیبانی از اهدای خون داوطلبانه به امضا رساندند و در قطعنامه ای روز ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن) بعنوان روز جهانی اهدا كنندگان خون نامگذاری گردید. این تصمیم از جانب سازمان جهانی بهداشت، فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر، انجمن بین المللی انتقال خون و فدراسیون بین المللی اهداكنندگان خون، حمایت و پشتیبانی می گردد. ازاین رو هر سال ۱۴ ژوئن (۲۴ خرداد) این فرصت را بوجود می آورد كه افراد زیادی در كشورهای مختلف در چنین روزی به دنبال رهیافت های جدید برای رسیدن به كیفیت و كمیت مطلوب خون و فرآورده های خونی باشند. این روز در تمام دنیا به منظور سیاستگزاری از اهداكنندگان خون به خاطر هدیه پرارزش آنها جشن گرفته می گردد.اهداف برگزاری روز جهانی اهدای خون- تقدیر و سپاسگزاری از «اهداكنندگان خون»- فرهنگ سازی برای اهدای خون- تشویق تعداد بیشتری از مردم برای اهدای خون مستمر- دستیابی به اهدای خون صد درصد داوطلبانهسلامت خون در ایرانتخمین خطر انتقال هپاتیت B و C و HIV در اهدا كنندگان خون در ایران در مقایسه با تخمین خطر انتقال هپاتیت B و C و HIV در اتریش، جمهوری چك، یوگسلاوی، سوئیس، آمریكا و آلمان، نشان داده است تخمین خطر این سه ویروس در پلاسمای تولید شده در سازمان انتقال خون ایران هم سطح و قابل رقابت با كشورهای اروپایی است و از نظر آماری خون و فرآورده های خونی تولید شده در ایران سالم تر از آمریكا است. به عبارت دیگر خطر انتقال عفونت های هپاتیت B، هپاتیت C و HIV به دنبال انتقال خون در ایران به صورت مفهوم داری از آمریكا كمتر است و در سطح كشورهای اروپایی قرار دارد.نتایج بررسی آزمایش جستجوی ژنوم ویروس های هپاتیت B، هپاتیت C، هپاتیت A و پارا ویروس B۱۹، HIV پالایش قراردادی پلاسمای مازاد بر مصرف حاصل از اهدای خون كامل با شركت سی اس ال در سوئیس برای تولید داروهای مشتق از پلاسما نشان داده است كه در جریان تولید ۵۷۳۵۵ لیتر پلاسمای ایرانی كه حاصل ۳۰۱۸۸۸ اهدای خون كامل در ایران بوده است، نتایج آزمایش های انجام شده بر روی ۲۱۱۵۲۸ مورد از اهداكنندگان خون ایرانی جهت جستجوی ژنوم ویروس ها توسط صلیب سرخ سوئیس هیچ موردی از هپاتیت B، هپاتیت C و HIV ملاحظه نشده است. ۴ مورد هپاتیت A و ۵۲ مورد پاراویروس B۱۹ مثبت شده است. این نتایج كه بر روی یك جمعیت آماری بیش از ۲۰۰ هزار مورد صورت پذیرفته است نشان داده است كه آزمایش های غربالگری و انتخاب اهداكنندگان در ایران به خوبی انجام می گردد و خون اهدایی در ایران یكی از سالم ترین خون های اهدایی جهان است كه به همت ۱.۵ میلیون اهدا كننده كه سالانه بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد خون اهدا كننده در سراسر كشور، تحقق یافته است.وضعیت اهدای خون در ایران بر اساس آخرین گزارش انتشار یافته سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۷ نزدیك به ۱۱۳ میلیون اهدای خون در جهان صورت گرفته است، كه از این میان سهم كشورهای عضو مدیترانه شرقی حدد ۹۹ میلیون است و از این میزان بیش از ۲ میلیون اهدای خون در ایران دریافت شده كه رقم قابل توجهی است.حاجی بیگی ادامه می دهد: شاخص اهدای خون در كشورهای جهان به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت بین ۳ دهم تا ۵۶ در ۱۰۰۰ است. متوسط نرخ اهدا در بین كشورهای با درآمد بالا ۳۲.۱، در كشورهای با درآمد متوسط ۱۴.۹، در كشورهای با درآمد پایین ۷.۸ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت است. متوسط شاخص اهدا در كشورهای عضو مدیترانه شرقی ۱۴.۹ است كه این شاخص اهدای خون در ایران ۲۷ واحد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت است كه از این نظر سرآمد كشورهای منطقه به حساب می آید.دستیابی به اهدای صد درصد داوطلبانهدر حالی كه امروزه هنوز ۷۰ كشور در جهان به اهدای خون جایگزین و پولی وابسته اند، ایران از سال ۲۰۰۷ به اهدای خون صد درصد داوطلبانه دست یافته است كه نخستین كشور در منطقه بود.كمترین شیوع عفونت ها در ایرانبه گفته سخنگوی سازمان انتقال خون، ایران از نظر شیوع عفونت ها در بین اهداكنندگان هم در بین كشورهای منطقه دارای رتبه نخست است. همچنین، ایران به همراه تونس دو كشور منطقه هستند كه به تولید داروهای مشتق از پلاسما می پردازند.اهم موفقیت های انتقال خون در سطح بین المللحاجی بیگی می گوید: به رسمیت شناخته شدن سازمان انتقال خون ایران بعنوان مركز همكار سازمان بهداشت جهانی در زمینه آموزش و پژوهش سلامت خون در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت و تداوم آن، همكاری در تدوین برنامه راهبردی انتقال خون كشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، مشاركت در تدوین و عرضه اطلاعات سلامت خون در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، برگزاری كارگاه های كنترل كیفی، سیستم تضمین كیفیت، جذب اهدای خون داوطلبانه، غربالگری آنتی بادی و فرآیندهای انتقال خون برای كشورهای منطقه، همچون موفقیت های بین المللی ایران در حوزه انتقال خون است.وی ادامه می دهد: برگزاری سومین كنگره بین المللی طب انتقال خون در زمینه مصرف بهینه خون با همكاری سازمان جهانی بهداشت WHO، برگزاری سمینار بین المللی خون نادر با همكاری انجمن بین المللی انتقال خون (ISBT)، عضویت در انجمن انتقال خون آسیا (AATM) و همكاری با انجمن مذكور در فعالیت های علمی و پژوهشی، همكاری با موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون در زمینه راه اندازی دوره مشترك انتقال خون با دانشگاه پاریس فرانسه، و معرفی برنامه پالایش قراردادی پلاسمای مازاد بعنوان مدلی برای دسترسی كافی و ارزان داروهای مشتق از پلاسما در گزارش ۲۰۱۶ سازمان جهانی بهداشت، از دیگر موفقت های سازمان انتقال خون ایران است.

1397/03/24
13:36:43
5.0 / 5
4555
تگهای خبر: پزشك , خدمات , دارو , سلامت
مطلب مسترلمون را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۵
مستر لمون

مستر لمون


مستر لمون یا آقای لیمو : همه چیز درمورد غذا و فست فودmrlemon.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مستر لمون محفوظ است